ASVO Revetal heter nå


Revetal Arbeid og Kompetanse AS


R A K

Våre to arenaer på Revetal:
Tilrettelagt arbeid på Industriveien 2b og arbeidstrening på Olgars Brukthandel
Olgar Dahlsvei 1
O L G A R S
B R U K T H A N D E L
Brår 200 m fra Revetal sentrum
Telefon: 45 43 44 96 / 98 01 08 94
ÅPNINGSTIDER : MANDAG-LØRDAG 10-15