Ledige stillinger

VEILEDER I 100 % STILLING

ASVO Revetal skifter navn til Revetal arbeid og kompetanse;RAK. RAK er en produksjonsbedrift som jobber med mennesker som for kortere eller lengre tid som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. RAK tilbyr varig tilrettelagte arbeidsplasser til 21 personer. Vi tar imot lærekandidater og hospitanter. RAK har 6 ansatte. Bedriften produserer varer og tjenester for det ordinære markedet.


Ledig stilling som veileder i Arbeidsforberedende trening
. Veileder skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.


Veilederens viktigste oppgaver:

· Veiledning, avklaringssamtaler og oppfølging av deltakere i jobbsøkingsprosessen

· Lage handlingsplaner i samarbeid med deltaker

· Samarbeide med NAV om den enkelte tiltaksdeltaker

· Jobbe tett opp mot næringslivet og det offentlige

· Levere rapporter til NAV fylke og NAV lokalt

Veileder har fagansvar for å utvikle og lede bedriftens attføringsarbeid, på en måte som innfrir NAV sine krav og forventninger i forhold til arbeidsinkludering. Veileder skal sammen med arbeidsledere planlegge og tilrettelegge arbeidstrening.

Kvalifikasjoner /egenskaper

· Faglig erfaring og kompetanse innen arbeidsinkludering og veiledning. Bør ha erfaring fra formidlingstiltak/god kjennskap til NAV

· Minimum 3 år med høyskole/universitetsutdanning

· Strukturert, løsningsorientert og kreativ

· Fleksibel, drivende

· Markedskunnskap og evne til å etablere god kontaktflate til næringslivet

· Evne til å se muligheter

· God evne til samarbeid

· Disponere egen bil

Nøkkelord: Personlig egnethet; engasjert, stor arbeidskapasitet, drivende, initiativrik, god på innsalg til næringslivet, god på samarbeid, lojal og nysgjerrig, kreativ og sans for humor.

Vi kan tilby:

· En spennende og utfordrende jobb

· Mulighet for selvstendig arbeidssituasjon og tverrfaglig samarbeid

· Lønn etter avtale, pensjonsordning

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Daglig leder Glenn Ellefsen, mobil: 48 02 44 47

Søknad med CV og referanser, sendes på e-post til RAK: glenn@rak.as

Oppstart: snarest mulig

Søknadsfrist: 22.01.2016Tiltredelse
15.02.2017
Sektor
Privat
Sted
Industriveien 2b

3174 Revetal