Vi på Asvo Revetal AS produserer varer, tjenester, og tar på oss en rekke forskjellige jobber, som blant annet pakking og sortering.

Vårt mål er å legge tilrette for et aktivt yrkesliv, enten på Asvo Revetal eller ute i det ordinære arbeidsmarkedet.

Har du en utfordring til oss så tar vi den gjerne!


Målet er å komme i aktivitet og arbeid gjennom de mulighetene som NAV skaper i samarbeid med Asvo Revetal as. Arbeid øker livskvaliteten, og vi vil gjerne bidra til at du når ditt mål.

  • Individuell veiledning - for å realisere egne mål i forhold til arbeid trening i jobbsøking og intervjuer
  • Nettverksjobbing for å finne arbeidsplass.

"Vi åpner dører!"
Vi samarbeider nært med NAV Re og NAV Hof.