Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

APS er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger å styrke mulighetene dine for å komme i arbeid, og som har behov for å jobbe i et skjermet arbeidsmiljø. Her får du tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging med mål om å skaffe eller beholde arbeid.

Skjermede bedrifter er etablert for å tilby avklaring, arbeidstrening eller kvalifisering til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt. Målsettingen med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.

Du vil få anledning til å prøve ut ulike arbeidsformer tilpasset kompetansen din og utfordringene dine. Du vil få oppfølging etter behov i ulike arbeidssituasjoner.

Du kan delta på tiltaket i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Når du er deltaker på tiltaket APS er du ikke ansatt hos Asvo-Revetal. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Hvis du får en stønad til livsopphold - for eksempel sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til stønad ved tiltak. Det er kun NAV som tildeler de ulike økonomiske ytelsene.

Kontakt oss på ASVO Revetal AS eller ditt lokale Nav-kontor.

ASVO Revetal AS ved Cecilie Lie mobil: 900 24 966

Mail: cecilie@asvo-revetal.no


Nyttige linker: